لینک خرید فایل{الگوي تدريس مبتني بر نظريه فرا شناخت}

الگوي تدريس مبتني بر نظريه فرا شناخت|39014524|nsm|الگوي تدريس,قوانين يادگيري,نظريه فرا شناخت,تدریس با نظريه فرا شناخت,روش های تدریس با نظريه فرا شناخت,فرا شناخت,شيوه هاي يادگيري,نظام ياد,انواع حافظه ي دراز مدت,فرايند هاي حافظه يا شناخت,تحقیق الگوي تدريس ,بررسی الگوي تدريس ,مقاله الگوي تد
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان الگوي تدريس مبتني بر نظريه فرا شناخت آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

مقدمه:
فرا شناخت عبارت است از آگاهي فرد
بر نظام شناختي خود و كنترل و هدايت آن در ادبيات روان شناسي، شناخت را
معمولا˝ مترادف با تفكر مي آورند. بنابراين، فراشناخت را مي توان آگاهي بر
جريان تفكر و كنترل و هدايت آن هم تعريف كرد. جريان شناخت در نظريه روان
شناسي شناخت انسان را عبارت مي دانند از:
دريافت، پردازش، نگهداري و
انتقال اطلاعات، فراشناخت فعاليتي است كه كنش هاي مربوط به چهار عنصر
يادشده را در برمي گيرد و بر آنها نظارت دارد.
معلمان در مدارس بايد
ابتدا دانش آموزان را به روش دريافت، پردازش و نگهداري و انتقال درست
اطلاعات فراخوانند و سپس آنها را ترغيب كنند تا جريان فعاليت هاي ذهني را
كه انجام مي دهند، مورد بازنگري و اصلاح قرار دهند.
فهرست:
مقدمه
هدف
موضوع: ميكروب ها (آغازيان ساده)
مراحل اجراي الگو
مرحله نخست: آماده سازي
مرحله دوم: نظم دهي
مرحله سوم: ارزشيابي
فرا شناخت و كاربردهاي آن در آموزش
تعريف يادگيري در رويكرد خبر پردازي :
قوانين يادگيري :
شيوه هاي يادگيري:
نظام ياد:
انواع حافظه ي دراز مدت:
فرايند هاي حافظه يا شناخت:
يادآوري و فراموشي:
علت فراموشي در حافظه حسي: بي توجهي
علت فراموشي در حافظه دراز مدت:
نتيجه گيري:
تعريف يادآوري: استفاده از اطلاعات حافظه دراز مدت به صورت :
ويژگيهاي كلاسي نورمن _ خبر پردازي:


این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 11
مطالب دیگر:
دانلود تحقیق درموردفیزیولوژی گیاهان زراعیدانلود تحقیق درموردفیزیک هسته ای 2دانلود تحقیق درموردفیزیک پرتوها و رادیوبیولوژیدانلود تحقیق درموردفیلتراسیون غشاییدانلود تحقیق درموردقرارداد اجاره زمانی کشتیدانلود تحقیق درموردقطبشدانلود تحقیق درموردقفسه سینهدانلود تحقیق درموردقلب مصنوعي و دستگاه كمكي بطندانلود تحقیق درموردقلم نوريدانلود تحقیق درموردقواعد عربی 2دانلود تحقیق درموردقوانين دورهدانلود تحقیق درموردقوانین و مقررات در پرستاری 2دانلود تحقیق درموردقوه قضاییه (درس 6 مطالعات اجتماعی هشتم)دانلود تحقیق درموردقوه قضاییهدانلود تحقیق درموردكارآفريني و پروژه (ويژه دانشجويان رشته حسابداری)دانلود تحقیق درموردكارگاه آموزش كارپردازان و مسئولين تداركات واحدهادانلود تحقیق درموردكبددانلود تحقیق درموردكتابخانه‌هاي خطي الكترونيكيدانلود تحقیق درموردكسب‌ و ‌كار هوشمنددانلود تحقیق درموردكلانشهرهادانلود تحقیق درموردكمپوست آساندانلود تحقیق درموردكوپلينك های هيدروليكیدانلود تحقیق درموردلباسهاي حفاظت فرديدانلود تحقیق درموردلوله های پلی اتیلن دو جداره در صنعت فاضلابدانلود تحقیق درموردلوله گذاري و خارج کردن لوله تراشه